Företag och näringsliv

Jag vill skapa förutsättningar för ett starkt och ett mer expansivt näringsliv och företagande i Borås. I den processen vill jag starta ett forum för kontinuerlig kommunikation med företagare och entreprenörer genom kommunala råd. Som tidigare företagare vet jag att ett progressivt näringsliv med innovativa företag är en grundförutsättning för tillväxt, fler arbetstillfällen och underlag för skatteintäkter. Alla företag kräver därför en näringsrik jordmån, som ger extra växtkraft för att blomstra. Även här gör jag skillnad som politiker.

Mitt Kommunala handlingsprogram för
Näringsliv och Företag:

  • Skapa ett forum för dialog, kommunikation och utvecklingsprogram för nyföretagande. Ett exempel är att skapa intressanta ”campus” – kreativa centra för unga företagare och entreprenörer i t ex nya digitala branscher.
  • Stimulera och motivera till nya affärsverksamheter och entreprenörskap inom välfärdens alla områden. T ex olika typer av Rutföretag.
  • Erbjuda kvarter av kontorshotell och bostäder till verksamheter som samverkar och kompletterar varandra. Med utgångspunkt för ungt företagande.
  • Att utveckla och optimera ett kommunalt ”näringslivscentra” för att möjliggöra rakare och enklare kommunikation mellan näringsliv och Borås Stad. En del av detta är mitt tänkta kommunala råd.
  • Skapa förutsättningar för nätverkande och rekryteringsprogram mellan företag och nya svenskar. En kompetens- och intressebank med yrkeskategorier som kan stå företagen till tjänst. Man kan dela upp utbildning, provtjänstgöring och praktik.
  • Arbeta målinriktat för nyetablering av kunskapsorienterade företag. Fokus på forskning (Rise), textil (Högskolan) och artificiell intelligens (Högskolan/Rise/Chalmers).
  • Inom näringslivsutveckling erbjuda markanvisning för tyngre industrietableringar. Mitt förslag är att utreda R40 norr om Borås-Källbäcksryd och R40 öster om staden.

Kommunalråd med dig i ett kommunalt råd.
Som ditt kommunalråd är min ambition att öppna upp dialogen med dig som företagare. Jag kommer därför att tillsätta olika råd – ”kompetensgrupper” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Jag vill också att Borås Stad ska arrangera och erbjuda kvalificerade seminarier som omfattar omvärldens förändringar, forskning och utveckling.
Du blir en del av politiken och kan påverka. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Relevanta länkar
Meny