Borås

Borås har de senaste tio åren genomgått en fantastisk förändring. En stad som vuxit ur sin sargade textilkostym och idag kan vi se en i många delar, ny stad. Borås har snabbt tagit igen de förlorade åren på 70, 80 och 90-talen.

Samverkan och samarbetet mellan bl a Borås Stad, Högskolan och Näringslivet bär frukt och kulturen profilerar staden genom konst, skulpturer och textila utställningar av högsta klass.
Till glädje för boråsarna och entusiastiska turister.

De senaste decennierna har Borås Stad tagit viktiga strategiska beslut så staden håller takt med vår omvärld. Men det går inte att stillasittande tycka att nu är allt bra. Mycket mer måste förädlas och utvecklas för att Borås ska fortsätta vara en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun.

Stadsutveckling i ständigt fokus för spännande möten med platser och stråk som harmonierar med bebyggelsen. Det är samverkan som skapar det nya Borås och ger oss både välfärd, kultur och mötesplatser. För mig är stadsutveckling öppenhet, tolerans och inkludering.

Att målmedvetet utveckla Borås är en del i samhällsbygget, men också att förvalta det vi redan har. Jag tycker vi är dåliga på att underhålla kommunens byggnader, platser och parker. Vi är urusla på att se till att gator och trottoarer är säkra, jämna och fina. Jag vill se bättre ordning och snyggare uppsamlingskärl för skräp och sopor på fler gator och parker. Jag vill att man i centrummiljö högtryckstvättar gator och torg en gång om året så de blir fräscha och snygga. Rent och snyggt i våra stadsmiljö gör att vi människor känner trygghet, vårdar och är aktsamma om det offentliga.

Jag vill också att man ser över den offentliga belysningen och värderar vad belysningar har för syften i olika miljöer. På vissa platser är belysningen viktig för trygghet och säkerhet. På andra platser kan de mer fylla dekorativa syften och funktioner.
Det här är några områden jag vill se förädlade under kommande mandatperiod:
Läs mer under rubriken Min politik och under respektive bild Kultur, Bostad, Omsorg etc.

 • Borås – Framtidsstaden. Här ska byggas med särpräglad arkitektur som skapar mervärden för staden och de boende.
 • Förädla och skapa fler mötesplatser såsom torg och parker för olika möten och upplevelser. De gröna ytorna är viktiga.
 • Viskan som källa för livskraft och lek genom att göra badplatser mellan Sandwalls plats och Grand hotell.
 • Viskan som framsida i Borås. Städa upp längs Viskans kanter från Simonsland till Stadsparksbadet. Skapa möjligheter att åka båt på Viskan. Uthyrningsmöjlighet av båtar liksom solstolar.
  Kajplats finns redan intill Stadsparksbadet.
 • Södra Torget som marknadsplats och park. Flytta Springbrunnen till Södra Torget. Gör torget till en handelsplats med stationer för internationell mat. Och olika kaféer. Inbjud unga och nya svenskar att driva verksamhet. Integrera torget med Stadsparken med terrassering från båda håll och gröna ytor.
 • Renare stad och citymiljö. Tvättning av gator och torg. Sopkärl och papperskorgar vid varje gathörn. ”Ren Kärlek i Borås”.
 • Ett centralt parkeringshus under mark i flera plan som byggs som servicehus för bilar, med laddstationer, biltvätt mm.
 • Sjöbo Torg ska utvecklas, upprustas och få nya möjligheter att bli en naturlig mötesplats för alla.
 • Kulturen ska utvecklas i Borås med större satsningar på bl a Kulturhuset, Borås Stadsteater, Kulturskolan, Föreningsverksamheter och Textilmuséet.
 • Borås kulturutbud ska utvecklas för alla. Dels med stort fokus på barn, unga och årsrika men också integrationsinriktade åtgärder.
 • Samverkan mellan idrotts- och kulturverksamheter och finna nya former för föreningsverksamheter som attraherar unga människor med olika intressen och behov.
 • Vattentornet, Borås egen borg vill jag ska öppnas publikt där unga kan få praktik, instegsjobb och arbetslivserfarenhet.
 • Annelundsparken är en central park i Borås med stor potential för sinnliga upplevelser. Jag vill se den utvecklad som en konst- och kulturpark med skulptur, ljud och ljus. Det innebär också promenadstråk med bättre belysning, tillgänglighet och trygghet.
 • Flyttning av Parkteatern till Annelundsparkens nedre platå där tidigare byggnader funnits. Såväl Annelundsvillan som Solbacken bör ingå i en ny idé- och exploateringsplan för kulturen.
 • Restauranger får tillstånd att ha öppet till 04. För att möta nya generationers livsstilar vill jag öka krogarnas möjlighet att själva bestämma öppettiderna och tillgängligheten. Däremot ska exteriörplatser, uteserveringar etc vara fria från musik efter 01. Vid förtätning av bostadsmiljöer i centrum är det med ren respekt för de boende.

Kommunalråd med dig i ett kommunalt råd.
Som ditt kommunalråd är min ambition att öppna upp dialogen med dig som medborgare. Jag kommer därför att tillsätta olika råd – ”kompetensgrupper” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Du blir en del av politiken och kan påverka. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Relevanta Länkar
Meny