Miljö

Den moderata miljöpolitiken har en optimistisk syn på framtidens möjligheter att lösa frågor kring miljö, energi- och hållbarhet. I juni 2018 hamnade moderaterna i topp när Naturskyddsföreningen rankade de olika partiernas miljöpolitik.

Vi vill till exempel ha en förstärkt miljöbalk, utökat och förstärkt skydd i marina områden, se ett förbud mot prospektering och utvinning av mineraler i skyddade områden och öka skyddet för skog.

Vi vet att det finns både ekologiska och ekonomiska argument för att slå vakt om miljön. Den moderata miljöpolitiken handlar om ansvarstagande utifrån kunskap, ny teknik och marknadsekonomiskt tänkande. Ett samhälle som främjar ny teknik och kunskap inom miljösektorn har bättre förutsättningar att ta sig an miljöutmaningarna. Vi ska kunna lämna över en värld till våra barn som pekar åt rätt håll och i ett friskare tillstånd.

Jag vill få en starkare miljömedvetenhet:

  •  Större miljömedvetenhet ska bl a redan börja i förskolan.
  •  Satsa mer på solpaneler än vindkraftverk.
  •  Boende ska få större inflytande vid etableringar av vindkraftverk.
  •   En bättre funktion och skötsel av stadens återvinningscentraler.
  •  Generösa öppettiden på återvinningscentralerna.
  •  Ambulerande upphämtning av skrymmande föremål i bostadsområden.
  •  Snyggare och bättre sopkärl och papperskorgar runt om i city. Speciellt där fler människor uppehåller sig. T ex parker.
  •  Tvätta gågator och torg i citylägen en gång om året.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer.

Relevanta länkar
Meny