Skolan

Allt börjar i skolan. 

Jag och Moderaterna vill ha en skola där kunskap står i fokus, där lugn och ro råder i klassrummet och där alla elever får det stöd de behöver. En riktigt bra skola med arbetsro är grunden för att alla barn ska få de kunskaper som behövs för att nå sina drömmar.Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att barnen ska lyckas i skolan. Därför vill vi att alla lärare i Borås ska vara legitimerade och få arbeta med kärnuppgiften, att undervisa, ha tid för planering och uppföljning.

Det här vill jag och Moderaterna i Borås

  • Borås ska ligga i topp i lärarlöner och kunskap.
  • Valfrihet – frihet att välja bland olika utbildningsenheter.
  • Välkomna fristående skolor – konkurrens sporrar.
  • Kompetensförsörjning – behöriga lärare ska stanna kvar i Borås, vi ska locka nya och vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Individuella fortbildningsplaner för lärarna.
  • Se positivt på digitala undervisningar i kombination med egenstudier och lärarledda lektioner. 
Relevanta Länkar
Meny