Näringsliv

Jag vill skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i Borås. Där vi inom politiken skapar möjligheter och fundamenten för ett starkt och expansivt näringsliv och företagande. I den processen vill jag starta ett forum för kontinuerlig kommunikation med företagare och entreprenörer. Som tidigare företagare vet jag att ett progressivt näringsliv med innovativa företag är en grundförutsättning för tillväxt, fler arbetstillfällen och underlag för skatteintäkter. Alla företag kräver därför en näringsrik jordmån, som ger extra växtkraft för att blomstra. Med Moderaterna erbjuder vi möjligheterna.

Några av mina tankar kring Näringslivets utveckling och expansion:

  • Skapa ett forum för dialog, kommunikation och utvecklingsprogram för nyföretagande. Ett exempel är att skapa intressanta ”campus” – kreativa centra för unga företagare och entreprenörer i t ex nya digitala branscher. Stimulera och motivera till nya affärsverksamheter och entreprenörskap inom välfärdens alla områden. T ex genom olika typer av Rutföretag, kanske inom vård och omsorg etc.
  • Skapa förutsättningar för nätverkande och rekryteringsprogram mellan företag och nya svenskar. En kompetens- och intressebank med olika yrkeskategorier och arbetskraft till företag. Flexibel utbildning, provtjänstgöring och praktik.
  • Erbjuda kvarter av kontorshotell och bostäder till verksamheter som samverkar och kompletterar varandra. Med utgångspunkt för ungt företagande.
  • Att optimera ett ”näringslivscentra” för att möjliggöra rakare och enklare kommunikation mellan näringsliv och Borås Stad. Förebilder finns i Danmark.
  • Inom näringslivsutveckling erbjuda markanvisning för olika industrietableringar. Förslag att utreda R40 norr om Borås – Källbäcksryd och öster om staden mot Svenljunga och Kinna.

Ett kommunalt råd.
Som din politiker är min ambition att öppna upp dialogen mellan dig som medborgare och mig som politiker. Jag kommer därför att tillsammans med Moderaterna att tillsätta ett politiskt rådslag – ”en dialoggrupp och idéforum” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. 

Relevanta länkar
Meny