Hur jag gör skillnad:

Genom erfarenheter, kunskap och engagemang.
Med mitt engagemang i politiken så blir det skillnad. Jag brinner för de liberala frågorna. I synnerhet de socialliberala. Det innebär att alla sociala frågor är viktiga. Men också kulturen. Jag har nämligen en envis tro på att med kultur bygger vi broar mellan människor. Oavsett åldrar, kön eller hudfärg. Därför förvånar det mig ofantligt varför politiken inte griper tag i de kulturpolitiska frågorna och arbetar med kultur som något helande i vårt samhälle. Jag har också en övertygelse att med engagemang och flit så vinner man respekt och förtroenden hos människor.

Jag är engagerad i politiken, det bevisar jag genom noll frånvaro som förste vice ordförande i Kulturnämnden och Presidiemöten under senaste mandatperioden 2014 – 2018. Likaså noll frånvaro när jag var ledamot i Kommunfullmäktige under åren 2007 – 2010 och Samhällsbyggnadsnämnden 2011 – 2014.

Jag får saker och ting på plats inom politiken. Jag har lyckats genom att leverera idéer och argument och få accept för en rad nya projekt och investeringar. Mitt engagemang för kulturen och inte minst Borås Stadsteaters utveckling har berört många. Min benfasta tro är att vi tillsammans ska göra teatern till Sveriges bästa.

Idag är jag förste vice ordförande i kulturnämnden i Borås och ledamot i Regionteater Väst och känner bl a att ett viktigt steg i mitt politiska arbete är att tydligare knyta samman Borås med regionen. Men också koppla samman människor där välfärdens och kulturens krafter kan bli kittet för ett bättre liv och ett hållbart och tryggt samhälle. Läs mer under rubriken Min politik.

Kommunalråd med dig i ett kommunalt råd.
Som ditt kommunalråd är min ambition att öppna upp dialogen med dig som medborgare Jag kommer därför att tillsätta ett kommunalt råd – ”en dialog- och kompetensgrupp” med olika erfarenheter och kunskaper. En samling känselspröt som tar pulsen och avstamp i vår omvärld, utifrån våra medborgares krav och behov. Du blir viktig som idégivare och del av politiken och kan påverka. Det är bl a med utgångspunkt från detta, som jag gör skillnad.

Liberalerna – är ett idéparti

Jag betecknar mig själv som superliberal. Och därmed mer liberal än många andra. Liberalism är en politisk ideologi med individens frihet som ett grundläggande värde och som motsätter sig all statlig inblandning i individens privatliv. Fundamentet är att du som människa ska ha rätten att bestämma över ditt eget liv. Därför vill vi liberaler ge förutsättningar och näring till den enskilda människans möjligheter, kraft och förmåga att kunna växa och utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare.

Att vi lever i frihet är vår grundläggande värdering och att vi tar ansvar för oss själva och varandra. I Sverige får vi leva, tro och älska som vi vill, men med friheten kommer också ansvar – att försörja sig själv, respektera andra och bidra till det gemensamma. Min övertygelse är att vi människor är skapade som individer att leva i frihet. Det innebär också frihet att kunna välja. Men också frihet att kunna välja bort.

Jag driver de socialliberala värderingarna och idéerna i min politik. Vilket förtydligat innebär alla de värderingar och löften som liberalismen handlar om för den enskilda människan.
Vi som är socialliberaler förespråkar skattefinansierade välfärdstjänster i såväl offentlig som privat regi. Jag ser möjligheter, istället för begränsningar. Jag ser t ex inga problem med att privata bolag sköter vår välfärd så länge de levererar hög kvalitet och service. Det är vi inom politiken som sätter ramverken.

Borås Kommun behöver fokusera på att sköta sina kärnuppgifter: garantera kollek­tiva nyttigheter, socialt skydd och utbildning. Utveckla villkoren för frihet, trygghet och välstånd.

Samhället förändras ett exempel är Arbetsförmedlingarnas konkurrensutsatta ställning de senaste åren – mängder av bemanningsföretag har vuxit upp, erbjudit människor nyanställningar som blivit nya arbetsplatser. Företag som också sett nya affärsmöjligheter. De verkliga vinnarna är de människor som snabbare och mer effektivt fått nya tjänster, arbetsgivare och arbetsplatser. På den vägen kan vi fortsätta utveckla näringsliv och samhället för framtid. En annan positiv effekt är att Arbetsförmedlingen kan fokusera mer på de som har det svårt att finna plats i arbetsmarknaden.

Jag arbetar efter vårt egna styrdokument – ”Liberalernas Kommunpolitiska handlingsprogram”. Läs mer här. Jag är målinriktad och får saker och ting att utvecklas. Jag vet att jag gör skillnad i politiken genom mitt engagemang. Jag tar de ungas tankar och värderingar på fullaste allvar. För de är framtiden. Men också de årsrikas försvar för bättre omsorg, service och tryggare välfärd. De som byggt vårt Sverige.

Du kan läsa vidare under respektive bild om hur jag ser på Borås utveckling inom välfärdens alla områden och verksamheter. Om Äldreomsorg, Barnomsorg, Skola, Kultur, Integration, Företagande, Arkitektur, mm

Att vara fritidspolitiker är något frivilligt. Men har man valt politiken så krävs också engagemang och ansvar. Jag tar uppdraget på fullaste allvar. Det kan man bl a avläsa i min närvaro i Fullmäktige, Nämnder, Presidier m fl. Noll frånvaro genom alla år i politiken.

Jag kom att kliva in i politiken efter att nestorn Lars-Gerhard Westberg (L) bjöd in mig till Liberalerna, dåvarande Folkpartiet. Det är ca 20 år sedan. Sedan dess har jag varit verksam i såväl Kommunfullmäktige (2007 – 2010), Samhällsbyggnadsnämnden (2011 – 2014) samt Kulturnämnden (2015 – 2018). Senaste mandatperioden som förste vice ordförande i Kulturnämnden. Jag har också uppdrag i Västra Götalandsregionen som ordinarie ledamot i Regionteater Västs styrelse ( Sedan 2010 ).

Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Blåklinten var symbol för rösträttsrörelsen och blev därför även en del av partiets identitet och profil. Den enkla men särpräglade blomman sprider sig längs åkermark och dikesrenar över hela Sverige när sommaren är som vackrast. Blåklinten liknar ingen annan svensk växt, den kan växa sig meterhög och varje enskild blomma har ett alldeles eget individuella utseende. Numera har vi också ett stiliserat L som symbol, en modern, stilistisk och tydlig profil som förstärker nytänkande inom Liberalerna.

Jag tror på människans möjligheter att hitta nya lösningar som skapar utveckling och framsteg. Liberalismen har alltid gått hand i hand med upplysning och vetenskap. Allt var inte bättre förr. Jag vet att vi tillsammans kan göra vårt samhälle och våra liv till något ännu bättre i morgon.

Vill du veta mer om Liberalerna kan du klicka här.

Relevanta länkar
Meny