Integration

I århundraden har invandring berikat Borås. Min egen generation fick nära vänner bland finnar, men också greker, jugoslaver och vietnameser är bara några av alla nationaliteter och grupper som integrerats och berikat Borås. Nya svenskar ska snabbt in i samhället, lära sig språket, jobba och bli en del av Borås som växer och utvecklas. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i arbete och lära sig svenska. 
Kunskap kring hur vårt samhälle fungerar är viktigt. Så tidigt som möjligt ska jämställdhetsfrågor och kunskap om HBTQ-personers rättigheter ingå. Den som väljer att bli svensk medborgare ska med automatik genomföra ett språk- och samhällstest.

Det här vill jag och Liberalerna:

  • 
Att alla asylsökande och nyanlända tidigt ska ta del av obligatorisk samhällsinformation.
  • Öka antalet praktikplatser inom Borås stad för nyanlända.
  • Ställa krav på motprestation för att få ekonomiskt stöd.
  • Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och att Borås stad tar fram en handlingsplan mot detta.
  • Motverka att fler religiösa friskolor etableras i Borås stad.
  • Att inga pengar går till föreningar som motverkar jämställdhet och integration eller som arbetar i politiska syften.
  • Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva 
adresser.
Relevanta länkar
Meny