Integration

I århundraden har invandring berikat Borås. Min egen generation fick nära vänner bland finnar, men också greker, jugoslaver och vietnameser är bara några av alla nationaliteter och grupper som integrerats och berikat Borås. Nya svenskar ska snabbt in i samhället, lära sig språket, jobba och bli en del av Borås som växer och utvecklas. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i arbete och lära sig svenska. 

Kunskap kring hur vårt samhälle fungerar är viktigt. Så tidigt som möjligt ska jämställdhetsfrågor och kunskap om HBTQ-personers rättigheter ingå. Den som väljer att bli svensk medborgare ska med automatik genomföra ett språk- och samhällstest. Hedersvåld ska beivras.

Det här vill jag och Moderaterna:

  • Att alla asylsökande och invandrare tidigt ska ta del av obligatorisk samhällsinformation och språkutbildning.
  • Öka antalet praktikplatser inom Borås stad. Och främja så arbetslinjen blir tydlig. Ställa krav på egenförsörjning och motprestation för att få ekonomiskt stöd. Sätta tydliga ramar och bidragstak.
  • Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och att Borås stad tar fram en handlingsplan mot detta.
  • Motverka att religiösa friskolor etableras i Borås stad.
  • Att inga pengar går till föreningar som motverkar jämställdhet och integration eller som arbetar i politiska syften.
  • Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva
    adresser.
Relevanta länkar
Meny